باشگاه هواداران پرشین بلاگ دریافت اولین جایزه اسکار برای یک

فیلم ایرانی را به کارگردان ارزشمند آن ، آقای اصغر فرهادی و همه

دست اندرکاران فیلم جدایی نادر از سیمین و همه ایرانیان هنردوست

خاصه هواداران عزیز صمیمانه تبریک می گوید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن سخنرانی آقای اصغر فرهادی:

سلام به مردمِ خوب سرزمینم. در این لحظه بسیاری ایرانیان

سرتاسر جهان دارند ما را نگاه می کنند. فکر می کنم آن ها بسیار

خوشحال اند. آن ها تنها به خاطر این جایزه ی مهم یا یک فیلم یا

فیلم ساز خوشحال نیستند. آن ها خوشحال اند چون در این زمان

که صحبتِ جنگ و تهدید و حمله بین سیاستمداران رد و بدل

می شود، این جا صحبت از فرهنگ غنی کشورشان ایران است.

یک فرهنگ غنی و قدیمی که زیر گرد و غبار سیاست پنهان

مانده است.

من با افتخار این جایزه را تقدیم مردم سرزمین ام می کنم.

مردمی که برای همه فرهنگ ها و تمدن ها احترام قائل اند و با

نفرت و خشونت سر سازگاری ندارند.

باشگاه هواداران پرشین بلاگ