نشست پایان سال فنز پرشین بلاگ ، امسال در روز 25 بهمن ماه 1390

با حضوراعضای فعال فنز پرشین بلاگ برگزار شد .

در این روز اعضای فنز پرشین بلاگ باز هم با حرف ها و خنده هاشان

در کنار هم خاطره ای به یادماندنی را رقم زدند .

 

از همه عزیزانی که قبول زحمت کرده و در این روز در کنار ما بودند کمال

تشکر و قدردانی را داریم و جای همه عزیزانی که نبودند بسیار

خالی بود.

به رسم ادب و احترام نام تمامی این عزیزان را ذکر میکنیم :

علیرضا مهجور

نگار نیک نفس

نسرین طاهری پور

محمد بخشی

آزاده نهاوندی

نوید چهره سا

میلاد قزللو

زویا عطایی

سارا صادقی

مسعود تی جی

مهدی یزدی

انشالله در سال نو و با برنامه ریزیهای دقیق تر ، پیام آور خبرهای خوب

برای فنز پرشین بلاگ باشیم .

 پرشین بلاگ به باشگاه هواداران خود افتخار می کند