به اطلاع کلیه هواداران عزیز می رساند ، اولین جلسه فنز پرشین بلاگ

در سال 91 با حضور مدیران وبلاگهای گروهی تشکیل شد.

در این جلسه تصمیماتی برای یک سال پیش روی فنز پرشین بلاگ

گرفته شد که در پست های بعدی اعلام خواهیم کرد.

به رسم احترام نام عزیزانی که در این جلسه حضور داشتند ذکر میکنیم:

بهنام آقایی

نگار نیک نفس

نسرین طاهری پور

محمد بخشی

علیرضا چگینی

شروین تدین

علی بهابادی

میلاد قزللو

سهیل خان محمدی

آمد حقانی

حنانه شکوری

زویا عطایی

آرش پژنگ

مهدی یزدی

با آرزوی سالی پر از پیشرفت برای فنز پرشین بلاگ