در پی اتفاقات رخ داده پیرامون خلیج فارس ؛ و حمایت همگی مردم

ایران از خلیج همیشگی فارس ، وبلاگنویسان نیز حمایت خود را در

وبلاگ زنده باد خلیج فارس  اعلام خواهند کرد .

بدین وسیله از کلیه وبلاگنویسانی که مایل هستند تا در این وبلاگ

همکاری داشته باشند دعوت می شود تا در بخش نظرات

وبلاگ زنده باد خلیج فارس  اعلام همکاری خود را درج نموده تا

برایشان دعوتنامه همکاری ارسال گردد .

http://vivapersiangulf.persianblog.ir