بزرگداشت بزرگان به هر بهانه ای

خدمتی است به همگان

و مقدم بر همه به خودمان

...

خشنودیم از آنکه

می خواهیم پیرو انسان هایی فرهیخته و دارای اخلاق کریم

و اهل احسان و بزرگواری باشیم

و فاطمه زهرا س

همتای علی مرتضی ع

و الگویی برای زنان و مردان جهان

در تمامی دوران ها است

...

رسوایی مدعیان

با مقایسه ای کوچک و ساده

بر همگان روشن می شود

و آنچه می ماند

تنها حق و حقیقت است

 

 

 

"گروه سایتهای پرشین بلاگ" سالروز میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان تبریک می گوید.