با همکاری گروه سایت پرشین بلاگ و بامداد فیلم ؛ روز دوشنبه 5 تیرماه

نمایش اختصاصی فیلم ( خوابم میاد ) با حضور جمع کثیری از

وبلاگنویسان برگزار شد .

 

بر خود لازم میدانیم تا از زحمات آقای بهنام آقایی، مدیر پشتیبانی

پرشین بلاگ و عضو فعال فنز پرشین بلاگ  که با عکسهای زیبای خود

در ثبت کردن لحظه لحظه این روز به یادماندنی با ما همراه بودند کمال

تشکر و قدردانی را داشته باشیم .