مراسم دهمین جشن تولد پرشین بلاگ با حضور جمع کثیری از

وبلاگنویسان ؛ فرهیختگان جامعه مجازی ؛ هنرمندان و شخصیت های

.اجتماعی روز پنج شنبه مورخ 29 تیر ماه 91 برگزار شد  

 

عکس دهمین جشن تولد پرشین بلاگ ، 23 خرداد 81 روز تولد اولین وبلاگ سرویس فارسی

منبع : دهمین جشن تولد پرشین بلاگ