**************

به امید و یاری خدا از امروز یکی دیگه از باشگاه های طرفداران پرشین بلاگ استانی

در شهر خرم آباد و رشت افتتاح شد تا تعداد باشگاه های استانی در مدتی

نه چندان زیاد به عدد سه باشگاه در سراسر کشور برسد

 امیدواریم توسعه هر چه بیشتر این باشگاه ها رو در سراسر کشور ببینیم

باشگاه هواداران پرشین بلاگ در خرم آباد

باشگاه هواداران پرشین بلاگ در رشت

لذا از کلیه دوستان وبلاگ نویس در سراسر کشور تقاضا میشود

 در صورت تمایل به افتتاح باشگاه هواداران پرشین بلاگ اهمیت داده

 تا ما را در این امر ملی کمک و یاری کنید

پیشنهاد : در صورتی که شهر مورد نظر دوستان باشگاه هواداران داشته باشد میتوانند

 با مراجعه به وبلاگ مورد نظر که لینک آنها در همین باشگاه موجود میباشد

خودشون رو به مدیر وبلاگ معرفی و اعلام آمادگی برای همکاری کنند

****************

به امید پیشرفت هر چه بیشتر پرشین بلاگ