ماه مبارک رمضان همیشه فرصت است و امسال نیز فرصتی عالی
و مبارک برای خواست ها و آرزوهای کوچک و بزرگمان از خدای
قادر و مهربان
 
حلول ماه خدا بر همگان و به ویژه بر وبلاگنویسان عزیز مبارک باد

به امید آنکه خداوند رحمان قرائت و انس با قرآن کریم و تدبر و تدبیر
در آن راارزانی مان فرماید و آرزوهای خوب ارزانی مان سازد

خدا خواهد نصیب باشد