به اطلاع کلیه وبلاگنویسان می رساند :

کارگاه وبلاگ نویسی پرشین بلاگ در روز شنبه 15 مهر ماه در ششمین

نمایشگاه رسانه های دیجیتال واقع در مصلی تهران از ساعت 16 تا

17.30 بعد از ظهر ؛ در محل نشست های آموزشی ششمین نمایشگاه

رسانه های دیجیتال برگزار می گردد .

 

بدین وسیله از کلیه کاربران و وبلاگنویسان عزیز دعوت می شود تا در

این کارگاه حضور بهم رسانند .