امروز آخرین روز از نمایشگاه رسانه های دیجیتال هست ، در این 10 روز

تمامی عزیزان و همکاران ما از تلاش خود برای هر چه بهتر بودن غرفه

پرشین بلاگ در ششمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال دریغ نکردند .

اما یکی از فعال ترین مدیران عزیزی که در طول دوره نمایشگاه همراه

ما بودند و همگی ما شاهد زحمات بی دریغ ایشان بودیم جناب آقای

سماوات ( مدیر اجرایی گروه سایتهای پرشین بلاگ ) بودند که جا داره

از طرف باشگاه هواداران پرشین بلاگ از تمامی زحمات ایشان تشکر

و قدردانی کنیم .

با آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان