روز جمعه 21 مهر ماه 1391 ، هواداران پرشین بلاگ در غرفه پرشین

بلاگ حضور بهم رسانده و بار دیگر همچون گذشته هواداری خود را از

پرشین بلاگ اعلام کردند .

در ادامه عکسهایی از حضور هواداران در غرفه پرشین بلاگ را میبینید .

 

هوادارن پرشین بلاگ در غرفه ی پرشین بلاگ

 

 

با آرزوی موفقیت روز افزون برای همگی هواداران پرشین بلاگ