به اطلاع کلیه هواداران پرشین بلاگ می رساند که :

باشگاه هواداران پرشین بلاگ در تمامی کانونهای خود برای مدیریت و

فعالیت هر چه بیشتر این کانونها از تمامی وبلاگنویسانی که مایل

هستند تا در  این کانونها با فنز پرشین بلاگ همکاری کنند دعوت به

همکاری می نماییم .

کانونهای فعلی فنز پرشین بلاگ بدین شرح می باشند : 

کانون کودکان فنز پرشین بلاگ 

کانون ایرانشناسی فنز پرشین بلاگ 

کانون گردشگری فنز پرشین بلاگ 

کانون ورزش فنز پرشین بلاگ 

کانون ادبی فنز پرشین بلاگ 

کانون نجوم فنز پرشین بلاگ 

کانون گرافیک فنز پرشین بلاگ 

کانون کامپیوتر فنز پرشین بلاگ 

کانون اسلام فنز پرشین بلاگ 

کانون آشپزی فنز پرشین بلاگ 

کانون پیشکسوتان فنز پرشین بلاگ 

کانون کتاب و کتابخوانی فنز پرشین بلاگ 

کانون متولدین ماههای سال فنز پرشین بلاگ 

کانون مصاحبه با وبلاگنویسان فنز پرشین بلاگ 

کانون هنرمندان ( وبلاگهای گروه هنری ) فنز پرشین بلاگ 

همچنین عزیزانی که تمایل دارند تا کانون جدیدی در باشگاه هواداران

پرشین بلاگ تاسیس و  آن را مدیریت کنند نیز میتوانند اعلام همکاری

کنند . 

توجه : 

جهت همکاری با کانونهای فنز پرشین بلاگ می توانید با پر کردن فرم

(عضویت فنز پرشین بلاگ) و اعلام آمادگی با کانون مورد نظر در بخش

توضیحات ، همکاری خود را با ما آغاز کنید .

با تشکر 

نگار نیک نفس

مدیریت باشگاه هواداران پرشین بلاگ