روز پنج شنبه مورخ 21 دی ماه 1391 ؛ جلسه رسمی فنز پرشین بلاگ

با اعضای جدید و اعضای قدیم و فعال برگزار شد .

این جلسه با محوریت آشنایی اعضای جدید با فنز پرشین بلاگ بود .

اما با توجه به لزوم پاره ای از صحبت ها در مورد گروه سایتهای پرشین

بلاگ و اهداف پیشروی آن برای اعضای جدید ؛ مبحث اصلی جلسه

جهت شفاف سازی این موارد تاکید داشت .

همچنین اعضا جهت پیشرفت و توسعه باشگاه ؛ پیشنهاداتی را مطرح

کردند که انشالله با همکاری و پشتکار تمامی اعضای فنز بدان مهم

دست خواهیم پیدا کرد .

با توجه به اینکه زمان این جلسه برای بررسی موارد مطرح شده کافی

نبود ؛ مقرر شد در جلسه آینده به تمامی موارد رسیدگی کامل

صورت گیرد .

عزیزانی که در این جلسه حضور بهم رساندند بدین شرح می باشند :

بهنام آقایی

نگار نیک نفس

آمد حقانی

نوید چهره سا

مهدیه مینوی

سهیل خان محمدی

نسرین طاهری پور

میلاد قزللو

یاسی سادات

احسان رستگار

بهنام زمان شعار

پرنیان شفیعی

لازم به ذکر است بیشتر اعضای جدید فنز پرشین بلاگ به خاطر تلاقی

زمان امتحانات نتوانستند در این جلسه شرکت کنند که امید است در

جلسه بعدی فنز پرشین بلاگ شاهد حضور همگی این عزیزان باشیم .

این جلسه از ساعت 2.30 به طور رسمی آغاز و تا ساعت 4.45 به

طول انجامید .

از کلیه عزیزانی که قبول زحمت کرده و در این جلسه حضور بهم

رساندند کمال تشکر و قدردانی را داریم .