در میان عمیق ترین تاریکی ها, به دو چشم غمگینی می اندیشم

و به پنجه هایی که خاک،خاک مهربان آن را می پوشاند..

 

 

باشگاه هواداران پرشین بلاگ درگذشت هم وطنان عزیز بوشهریمان

در پی حادثه زلزله را تسلیت عرض نموده و از خدا صبر فراوان برای

بازماندگان آرزومند است .

روحشان شاد ، یادشان گرامی