شد جهان پرشور و غوغا   صفحه ی گیتی مصفا  

بیت احمد طور سینا   پا نهد زهـــرا به دنیا

سالروز میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر

قرآن، همتای امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان بر همه زنان عالم مبارک باد.

 

 

درزیباترین واژه بر لبان آدمی واژه مادر است. مادر واژه ایست سرشار از امید و عشق.

واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید.

روز مادر بر تمامی مادران ایران زمین مبارک