جشن تولد دوازده سالگی پرشین بلاگ  

جناب آقای دکتر بوترابی _ مدیر گروه سایتهای پرشین بلاگ 


جناب آقای مهندس رجایی پور _ مدیر عامل گروه سایتهای پرشین بلاگ 

خانم بهاره رهنما _ هنرمند محبوب کشورمان

یاسر حمزه لوی _ مدیر عامل شرکت گردو 

 

عکسها از : مسعود صدقی