فرهنگسرای اندیشه _ میزبان جشن تولد دوازده سالگی پرشین بلاگ 

هدیه ای به رسم یادبود برای مدعوین 


یاسر حمزه لوی _ مدیر عامل شرکت گردو  

بهنام آقایی _ مدیر پشتیبانی فنی و پشتیبانی کاربران پرشین بلاگ  

جشن تولد دوازده سالگی پرشین بلاگ   

جشن تولد دوازده سالگی پرشین بلاگ  

 

عکسها از : سعید کلانتری