موسسه کتاب 57 ، قرعه کشی ویژه ای برای وبلاگنویسان برگزار می کند .

برای شرکت در چهارمین مرحله قرعه کشی جوایز موسسه کتاب 57 می بایست حداقل یکی از بسته های کتاب (بسته سبز ، بسته ایرانی، بسته رمضان، بسته دفاع مقدس، بسته انفاق، بسته ازدواج، بسته اقتصادی، بسته نور، کتاب صوتی و ...) که در صفحه اصلی مشخص شده است را خرید نمائید. شما با خرید کتاب و دریافت کد شانس در قرعه کشی شرکت می نمائید.

برای شرکت در قرعه کشی کلیک نمایید