آقا کی منو هل داد اينجا؟‌ تقصير کسی که منو توی بخش وبلاگ گروهی اش اضافه کرده. هر کی اضافه کرده وقت کنه بره کامنت های ملت رو هم بخونه و جواب بده. بعد بياد اين يادداشت رو پاک کنه. بمنظور حفظ نظرات ارزشمند خود در اين يادداشت نظر ندهيد تا نابود نشود. شاد باشيد.