فاوانیوز: گروه هواداران پرشبن بلاگ یا همان گروه معروف به فنز، گروهی است که با هدف اولیه ایجاد پلی بین کاربران و مدیران سایت پرشین بلاگ راه اندازی شد.

به گزارش فاوانیوز، اهداف این گروه به تدریج باتوجه به رشد گروه فنز و ایجاد پایگاه های فنز در شهرستان ها تغییراتی پیدا كرد که برگزاری قرارهای وبلاگی كه در آن وبلاگ نویس هایی از سرویس وبلاگ ها می توانستند حضور داشته باشند، از جمله این تغییرات بود.
ابتدا هدف خاصی برای فنز تعریف نشده بود اما بعد از استقبال وبلاگ نویسان و فعالیت آنها به صورت داوطلبانه و فقط به دلیل علاقه به پرشین بلاگ، این گروه هر روز بزرگتر از قبل شد.
نحوه عضوگیری فنز كاملا به صورت داوطلبانه است و علاقمندان به وبلاگ سرویس پرشین بلاگ می توانند در این گروه فعالیت کنند.
فعالیت فنز به طور كلی به سه دسته ارتباط گیری با كاربران، ‌برگزاری همایش ها و جلسات هفتگی و ماهیانه و یا به مناسبت های خاص و تشكیل گروه ها، كانون ها و وبلاگ های استانی تقسیم می شود و اکنون 20 وبلاگ گروهی فنز به عنوان وبلاگ های همكار در پرشین بلاگ معرفی شده است.

لینک خبر