یکی از وبلاگ های تازه تاسیس در باشگاه هوادران پرشین بلاگ وبلاگ تاتر پارسی استاین وبلاگ از تاریخ 1مهر1385 فعالیت خود را آغاز کرده است

از جمله فعالیت ها واهداف این وبلاگ می توان از:

1.شناخت تاتر و ادبیات تاتری در بین وبلاگ نویسان حوزه های دیگر

2.برقراری تعامل میان وبلاگ نویسان و هنرمندان حوزه ی تاتر

3.شناخت وبلاگ نویسی در جوامع اهل هنر

4.تولید محتوای هنری در باشگاه هواداران پرشین بلاگ و حوزه ی وب

5.برگزاری قرار ها ی وبلاگی در حوزه ی هنر و تاتر

6.برگزاری همایشهای هنری

یاد کرد.

امید است با کمک شما دوستان و درایت نویسندگان این وبلاگ و مدیران باشگاه هواداران پرشین بلاگ و همچنین کمک های بی دریغ وبسایت وزین پرشین بلاگ شاهد تحقق اهدافمان در این حوزه باشیم.

                                تاتر پارسی                 www.theater.persianblog.ir

لینک خبر فاوا نیوز در باره تاتر پارسی