باشگاه هواداران پرشین بلاگ با همکاری اعضای باشگاه و وبلاگ هنرمندان برگزارمیکند :

  بازدید هنرمندان و وبلاگ نویسان از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

با توجه به برپایی نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، باشگاه هوادارن پرشین بلاگ در

دارد تا بازدیدی از این نمایشگاه را در کنار  هنرمندان و هنر دوستان و وبلاگنویسان برگزار

کند .

بدین منظور از تمامی هنرمندان پرشین بلاگ و هنر دوستان و وبلاگ نویسان علاقه مند

به بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها دعوت می شود تا در کنار دیگر وبلاگ

نویسان به این نمایشگاه رفته و بازدیدی دسته جمعی از آنجا داشته باشند.

زمان :     یک شنبه  مورخ  ٣ / ٨ / ١٣٨٨

مکان : آدرس تغییر کرده است

 راس ساعت ۴ بعد از ظهر

همچنین به اطلاع می رساند :

عزیزانی که نتوانستند در ساعت مقرر به ما بپیوندند ، می توانند راس ساعت ۵ بعد از

ظهر در غرفه دو هفته نامه موفقیت به جمع ما بپیوندند .

توجه :

آوردن هر چند نفر همراه بلا مانع است